Unități de control pentru sisteme cu proiecție Woerner

  Tip Funcție pornit Funcție oprit Monitorizare Reglaje Protecție Altele
463.246     Nivel, presiune pneumatică Timpul poate fi setat prin intermediul panoului operator IP20 Panoul de afișaj LCD
463.298 Ciclul de timp Terminarea ciclului de pulverizare Perioadă de lucru, nivel, presiune pneumatică Timpul poate fi setat prin intermediul panoului operator IP20 Panoul de afișaj LCD
ESA-B Perioadă de repaus Contor de impuls Semnal de nivel și inițiator Timpul poate fi reglat prin intermediul panoului de control IP20 Panoul de afișaj LCD